tel. 785 417 018   |   kontakt@garmazbuczek.pl

PROJEKTY UNIJNE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"


Operacja pn. Garmaż BUCZEK – utworzenie konkurencyjnej działalności gospodarczej na obszarze PLGR w zakresie usług gastronomicznych mająca na celu utworzenie działalności Garmaż Buczek Mariusz Buczkowski poprzez zakup urządzeń i środków trwałych oraz stworzenie miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

Przewidywane wyniki operacji: zakup środków trwałych, utworzenie nowych miejsce pracy.

Copyright: Garmaż Buczek. Catering - Bistro - Garmaż Puck i okolice.
Projekt i realizacja: PodisPromotion